Want to Learn Podcasting?

Want to Learn Podcasting?

Ard Mhacha - 2000 Years in An Hour

Seoladh ár dturas siúil dátheangach i mí an Mhárta mar chuid de himeacht fíorúil ar líne agus tá muid ar bís a dhul amach faoin aer de réir mar a héascaíonn na srianta.  An bhfuil spéis ar léith agat i do bhaile dúchais? An bhfuil suim agat páirt a
ghlacadh? Téigh i dteagmháil linn chun cúrsa oiliúna den chéad scoth a fháil i dturas treoraithe a d’fhéadfadh leat cáilíocht aitheanta a bhaint amach

__

Our bi-lingual walking tour launched in March as an online virtual event and we're excited to go live as restrictions ease.  Passionate about your home town? Fancy volunteering? Get in touch to receive first class training in Tour Guiding that could lead onto a recognised qualification

Raidió Mhacha

Tá muid ag súil go mór lenár dtionscadal ilmheánach is mó go dtí seo! Beidh ár
stáisiúin raidió féin faoi lánseol gan mhoill i gCultúrlann Aonach Mhacha agus tá tú
de dhíth againn. Más mian leat do chuid scileanna meáin shóisialta a fheabhsú, nó
do chuid imeacht a chur chun cinn, coinnigh súil amach don nuacht is déanaí trí chlárú lenár nuachtlitir.

___

We're really excited about our biggest multimedia project yet!  Coming soon to the Aonach Mhacha Chulturlann is our own Raidió Station and we need you.  So if you want to flex your social media pecs, or promote your event big style, keep an eye out for the latest updates by signing up for newsletter

Siopa Mhacha

De réir mar a héascaíonn na srianta dianghlasála, tá muid ag ullmhú le haghaidhearraí nua séasúracha.

Má tá dúil agat sa bhfaisean ab úire le chuid de dhearthoirí mór le rá na hÉireann, i n-earraí potadóireachta mar chuid bronntanas nó i leabhair Ghaeilge agus acmhainní dár gcuid, gabh chuig ár láithreán gréasáin atá athdhearaithe ANSEO

___

As the lockdown restrictions are begining to show signs of easing we're getting into gear with a new season of stock.

So whether you're in the market for fashion by some of Ireland's leading designers, an earthenwear piece for a gift or any of our Irish Language books and resources check out our re-designed website HERE

Cáife Macha

Nuair a bhíonn tú ag foghlaim teanga ar bith tá sé tábhachtach athrú a
dhéanamh ar do intinn agus gan a bheith ag cur béime ar stór focal ach
amháin. Anois tá seans agat feabhas a chur ar do chuid Ghaeilge chun
sult agus rath a bhaint as do scileanna nua.
Is í an chéad caifé Ghaeilge anseo in Ard Mhacha an áit le bheith más
mian leat do chuid Gaeilge a chur chun cinn, bualadh le chairde, agus

meas a bheith agat ar ealaín, cultúr agus dúchas, a athnuaigh agus a athspreag, a fheiceáil agus a bheith feicthe arís.

___

Learning a language is as much about restructuring how you think as it is about learning vocab.  And opportunity to practise your new skill is key to enjoyment and success.

Armagh's first Irish language cafe is the place to be if you want to put your lessons into practise, meet friends, appreciate art, culture and heritage, renew and reenergise, see and be  seen again.

Personalised

Is féidir linn stíl áirithe a chruthú de réir do rogha féin agus sin a chur ar
earraí éagsúla. Má theastaíonn 20 léinte uait le haghaidh d’imeacht nó
más mian leat ainm do linbh a chur ar eadaí babaí, déan teagmháil linn

maidir le hearraí pearsantaithe.

___

Everything we create is made with style in mind. So whether you need 20 T-Shirts for your event or your child's name on a babygrow get in touch for a personal personalisation product.

Seacht Publishing

Tá muid ag díol leabhair, DVD agus achmhainní clódóireachta ar na
blianta beaga anuas agus mar sin de, tá eolas iontach againn ar meáin
atá dea-scríofa agus deartha. Sin é an fáth go bhfuil muid dírithe ar
sraith leabhair srl a fhoilsiú. Is tionscadal uaillmhianach fádtearmach é
seo agus tá muid ar lorg daoine le scileanna dearaithe atá suim acu in
ábhar clóite nua-aimseartha. Mar sin de, bí i dteagmháil linn.

___

We've been selling book, DVDs and print resources for quite a while now so we know well written and designed media when we see it. That's why our sights are now fixed on producing our own.  This is a very ambitious longer term project and we're on the lookout for people with a great eye for design interested in producing innovative print content.  So get in touch

Our Philosophy

Seacht is a forward thinking organisation specialising in creating opportunities for our communities now.  We're moving forward on exciting projects that will create growth, education and sustainability in our communities. We're looking forward.

Sign up to our newsletter today by clicking below and have it delivered straight to your inbox